ჩვენ შესახებ

გაეცანით ტრენერთა ასოციაციას

ჩვენ შესახებ

ტრენერთა ასოციაცია წარმოადგენს პირველ ტრენერთა გაერთიანებას საქართველოში;
ასოციაციის მთავარი დანიშნულებაა არაფორმალური საგანმანათლებლო სფეროს განვითარება;

ორგანიზაციის მიზნები

• ტრენერთა გაერთიანება და მათ განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა;
• საქართველოს მასშტაბით ტრენერებსა და ტრენინგებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
• ტრენერებსა და დამსაქმებლებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის ხელშეწყობა მათი შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით;
• ადამიანური და ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით კონსულტირება;
• ბრენდირებული ტრენინგები;
• თემატური ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
• ახალი ტრენერების მომზადება და გამოცდილი ტრენერების მიერ საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება;

მიზნობრივი ჯგუფები

• ტრენერები;
• ტრენერობით დაინტერესებული პირები;
• პირები, რომლებთაც სურთ ტრენინგ ცენტრის ჩამოყალიბება ან სურთ ტრენერების გადამზადება;
• კომპანიები, რომელთაც სურთ შიდა ტრენინგ სისტემის აწყობა /გაძლიერება;
• ტრენინგების და განვითარების სფეროში არსებული აქტიური ჯგუფები;

ასოციაციის მმართველი გუნდი

ასოციაციის გუნდი შედგება პროექტებისა და ტრენინგების მართვის მიმართულებით გამოცდილი ადამიანებისგან, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი წარმატებული პრაქტიკა არაფორმალური განათლების განხრით და კარგად იციან დარგში არსებული საჭიროებები და გამოწვევები;