ტრენერთა ასოციაცია * Trainers Association  

მისამართი: ირაკლი აბაშიძის 34
+995 577 34 34 64
+995 598 75 17 71

www.Trainup.ge 
facebook:  https://www.facebook.com/Trainup.ge/