ეთიკის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია

ტრენინგ ინდუსტრიის ეთიკური სტანდარტები წარმოადგენს პრაქტიკულ ხედვას, რომლის მთავარი იდეაც ადამიანები და მათზე ორიენტირებული ღირებულებებია. ტრენერთა ასოციაცია გამოხატავს დარგობრივ წილ პასუხისმგებლობას ყველა ხელმომწერი პირის,  ტრენინგ პროცესებში ჩართული ყველა პირის: ახალგაზრდის, ზრდასრულის, კოლეგის, საგანმანათლებლო პარტნიორის, სხვა სფეროს პროფესიონალების, გარემოსა და  საზოგადოების მიმართ. ეთიკური სტანდარტების მიზნები: ხელმომწერი პირების იდეების ასახვა, ურთიერთპატივისცემა და პროფესიული ღირსების დაცვა. არაფორმალური სწავლების

Continue Reading